Hoppa till huvudinnehåll

Electric Worksite

I projektet Electric Worksite har flera tunga aktörer tagit konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll har projektparterna testat hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg. Elektrifiering inom sektorn är en central del i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål och projektet har bidragit med insikter som kan skynda på och underlätta omställningen.

En elektrisk bandgrävare i Färjenäsparken, Göteborg. Foto: Lindholmen Science Park.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med mål att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. Användningen av elektriska arbetsmaskiner på byggarbetsplatser, särskilt för energikrävande markarbeten av olika slag, är ett viktigt steg för att nå dessa mål samt för att minska skadliga emissioner som luft och buller.

I projektet Electric Worksite har 13 olika aktörer samverkat för att visa hur elektrifierade hjul- och bandgrävare och hjullastare inom vikterna 3,5-30 ton skulle kunna fungera. Såväl batteridrivna som kabelanslutna tekniker har använts.  

Projektet har haft ett tydligt fokus på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testats i olika miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringsystem. Kraft lades även på att bygga upp kunskap och modeller samt att utveckla en metodik avsedd att användas vid en framtida systemdemonstration av en helt elektrifierad byggarbetsplats i Göteborg.

De första testerna startade i augusti 2021 och de sista slutfördes i september 2023. Under projekttiden så har en rad både befintliga och kommande arbetsmaskiner testats i ett flertal olika urbana miljöer.

Läs ett pressmeddelande med mer information från Volvo Construction Equipment här (på engelska)

Resultat

De lärdomar som dragits under projektets gång och de resultat som producerats har varit många och på flera vis positiva. Samtliga tester har genomförts framgångsrikt. Hela slutrapporten finns att läsa här nedan men några huvudsakliga lärdomar är att:

  • Elektriska bygg- och anläggningsmaskiner kan utföra samma arbete som fossildrivna i urbana byggprojekt
  • Personal i och omkring elektriska maskiner upplever flera positiva effekter i hanteringen av maskiner och arbetsmiljön
  • Elförsörjning av maskinerna skapar vissa nya förutsättningar och är lösbart beroende på maskintyp och ansluten byggel – som elskåp, mobil laddstation, kabelansluten maskin och potentiellt energilager
  • Framgången för elektrifiering bygger på, i likhet med byggprojekt i allmänhet, framförhållning, planering och flexibilitet
  • Beställare behöver uppdateras på nya möjligheter med elektrifiering av arbetsmaskiner och bygga kunskap om affärsförutsättningar och kravställning gentemot entreprenörer och underleverantörer

Slutkonferens

Den 19 september 2023 hölls en slutkonferens för Electric Worksite och ELECTRA. Här kan du ta del av presentationerna från den dagen.

Kontakt