Hoppa till huvudinnehåll

Electric Worksite

I projektet Electric Worksite tar flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll har projektparterna testat hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg. Elektrifiering inom sektorn är en central del i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål.

En elektrisk bandgrävare i Färjenäsparken, Göteborg. Foto: Lindholmen Science Park.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med mål att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. Användningen av elektriska arbetsmaskiner på byggarbetsplatser, särskilt för energikrävande markarbeten av olika slag, är ett viktigt steg för att nå dessa mål samt för att minska skadliga emissioner som luft och buller.

I projektet Electric Worksite har 13 olika aktörer samverkat för att visa hur elektrifierade arbetsmaskiner, som hjullastare, hjulgrävare och bandgrävare av olika storlekar kan integreras i mindre och större anläggningsprojekt samt skötselverksamheter som gatuunderhåll och snöröjning.

Projektet har haft ett tydligt fokus på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testats i olika miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringsystem. Kraft lades även på att bygga upp kunskap och modeller samt att utveckla en metodik avsedd att användas vid en framtida systemdemonstration av en helt elektrifierad byggarbetsplats i Göteborg.

De första testerna startade i augusti 2021 och de sista slutfördes i september 2023. Under projekttiden så har en rad både befintliga och kommande arbetsmaskiner testats i ett flertal olika urbana miljöer.

Läs ett pressmeddelande med mer information från Volvo Construction Equipment här (på engelska)

Slutkonferens

Den 19 september 2023 hölls en slutkonferens för Electric Worksite och ELECTRA. Här kan du ta del av presentationerna från den dagen.

Kontakt