Hoppa till huvudinnehåll

Vision och syfte

Inom ElectriCity utvecklas, testas, demonstreras och utvärderas lösningar som kan bidra till hållbara, elektrifierade resor och transporter, och därigenom skapa nya möjligheter för framtidens stadsutveckling. ElectriCity, som startades med målet att främja en elektrifiering av kollektivtrafiken, har uppnått flera goda resultat. Detta har attraherat fler parter till samarbetet, som vidgats och fördjupats. Samarbetets bredd skapar nya förutsättningar för att resa, bygga och bo i framtidens städer.

En buss vid en inomhushållplats. Foto: Volvo Group.

ElectriCity drivs av parternas gemensamma vision för samarbetet:

  • Ett innovativt och framåttänkande partnerskap mellan stad, region, näringsliv och akademi inom hållbara och elektrifierade resor och transporter.
  • En region i framkant för hållbara lösningar och mobilitet, attraktiv för kompetens, investeringar och företagsetableringar.
  • En arena för tester av nya produkter och tjänster inom resor och transporter.
  • En inspirationskälla och motivationskraft för framtida stadsutveckling.
  • En fordons- och ICT-industri i världsklass.

Visionens innehåll konkretiseras genom att ElectriCitys demonstrationsarenor utgör verkliga miljöer där medborgarna är med och bedömer de produkter och tjänster som testas. Samarbetet utökar kontaktytorna mellan parterna och i dialogen byggs den tillit som behövs för att samtliga medverkande ska vilja dela med sig av kunskap och resurser för att förverkliga visionen.