Hoppa till huvudinnehåll

Testbädd buss

Testbädd buss ger möjligheter för olika typer av aktörer att testa, utveckla och utvärdera nya idéer och innovationer för busstrafik i dess verkliga trafikmiljöer och korta tiden från idé till kommersialisering. Den gemensamma plattformen är även en viktig arena för olika parter i värdekedjan att samverka och lära tillsammans.

En av innovationsbussarna som används i testbädden. Foto: Lindholmen Science Park.

Inom ramen för samverkansplattformen ElectriCity har elektrifierade bussar och tekniker och tjänster för dem demonstrerats sedan 2015 genom linje 55 och EL 16 i Göteborg. De tester och framsteg som genomfördes på dessa bussar gjorde ElectriCity till en av Sveriges och Europas mest intressanta demonstrationsarenor. I samband med Västtrafiks storskaliga introduktion av 150 elbussar i reguljär trafik Göteborg, Mölndal och Partille under december 2020 togs bussarna som testats på linje 55 och EL 16 ur drift och den befintliga test- och demonstrationsarenan för kollektivtrafik försvann. Då intresset för att kunna fortsätta tester av nya produkter och tjänster startades Testbädd buss.

Projektet ger möjligheter för att testa, utveckla och utvärdera nya idéer och innovationer i dess verkliga trafikmiljöer, tillsammans med och med finansiering från nationella och internationella aktörer och gör det möjligt att sänka utvecklingskostnaderna och korta tiden från idé till kommersialisering. Den gemensamma plattformen är även en viktig arena för olika parter i värdekedjan att samverka och lära tillsammans.

Testbädden används bland annat till att testa olika IT-lösningar, som inom projektet Bus-as-a-Service, men också till:

  • Fysisk utformning av bussar
  • Geofencing
  • Fordonsrelaterade tester avseende elektrifiering och energilager
  • Projekt där kollektivtrafikkunder, resenärer och medborgare, involveras som medskapande i innovationsprocessen
  • Automatiserade funktioner, som exempelvis förarstöd av olika slag

De tester som utförs på projektets så kallade Innovationsbussar, de två helelektriska ledbussprototyperna från linje EL16, kan finansieras och drivas utanför det aktuella projektet, men deras användning av testbädden koordineras inom projektets ramar. Bussarna som används är inte dedikerade en specifik linjesträckning utan används flexibelt på de linjer och trafiksträckor som ger bäst data, information och erfarenhet utifrån de specifika projekten.

Period
Juni 2021 - sept 2023

Partners
Volvo Bussar AB, Västtrafik och Transdev samt Lindholmen Science Park som projektägare.

Finansiär
Projektet finansieras av Regional Utveckling, Västra Götalandsregionen.

Kontakt