Hoppa till huvudinnehåll

Elektrifierade, effektiva och mer hållbara vattenvägar

Inom ElectriCity utforskas även de möjligheter som vattenburna transporter har för att bidra till mer hållbara transporter i våra städer. Genom våra parter undersöker vi hur dagens transporter kan utvecklas och hur framtidens transporter på vattenleder kan utformas för att bidra till ett mer effektivt transportsystem med lägre utsläpp och hög tillgänglighet och användbarhet för invånarna.

Elhybridbåten Elvy i Göteborg. Foto: Lindholmen Science Park.

I Göteborgsområdet, precis som i många andra städer, finns det flera vattenvägar som används för transporter av såväl invånare som gods. Potentialen dessa transportvägar har är stor och kan komma att växa i takt med att våra städer förtätas. Därför utforskar ElectriCitysamarbetet mer effektiva och elektrifierade alternativ som kan förbättra vattenburna transporter i och till staden, minska utsläppen av luftföroreningar och bidra till ett mer hållbart samhälle.

Samarbetet arbetar för att etablera en testbädd för att driva på utvecklingen av sektorn och erbjuda en testmiljö i ett existerande transportsystem där nya tekniker, rutter och lösningar kan testas.

Projekt

Trafik på Göta älv i Göteborg. Foto: Edvin Johansson på Unsplash.

Testbäddsmiljö för elektrifierad autonom kollektivtrafik på vatten

Projektet syftar till att klargöra potentialen och utvärdera resursbehov för en öppen delad testbäddsmiljö där innovativa lösningar inom elektrifierad och autonom kollektivtrafik på vatten kan testas och utvecklas.