Hoppa till huvudinnehåll

Kollektivtrafik - Tester för hållbara och attraktiva transporter i staden

Elektrifierad busstrafik var det som ElectriCity samlades kring när samarbetet startade 2015. Sedan dess har våra partners gemensamt tagit stora kliv mot en elektrifierad kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Linje 55 och sedemera linje EL16 var under flera år stommen till samarbetet och möjliggjorde konkreta samarbeten för att skynda på elektrifieringen och att testa flera andra lösningar som kan göra kollektivtrafiken ännu bättre.

En elbuss i Göteborg. Foto: Volvo Group.

2013 togs det första steget för att i samverkan börja testa nödvändig teknik för att elektrifiera busstrafiken i Göteborgsområdet. För att samla de viktigaste parterna skapades ElectriCity som en samverkansplattform. I juni 2015 rullade de första elbussarna ut på linje 55 och ett par år senare kompletterades den så kallade demoarenan med eldrivna ledbussar på den tungt trafikerade linje 16.

Sedan starten av samarbetet har flera parter tillkommit och en mängd tester har gjorts för att få på plats den teknik som behövs för att skala upp elektrifierad stadsbusstrafik. Men även nya tekniker kopplade till de fördelar som de tystare, utsläppsfria och uppkopplade elbussarna innebär har testats, som en ny, smidigare styrning och lösningar för bland annat luftmätning och geostaket.

Några av de viktigaste resultaten från linje 55 och EL16 är:

Fördelarna som en elektrifierad busstrafik för med sig för städerna är många. En eldriven ledbuss minskar utsläpp av koldioxid med cirka 100 ton per buss och år, minskar energiförbrukningen med 80 procent jämfört med dieselbussar, bidrar till en renare luft, mindre buller och bättre hälsa för de som bor längs elbusslinjer. Sammantaget hjälper det städer och regioner att uppnå klimatmål och öppnar dörren för en ny stadsplanering där de tystare, renare och säkrare bussarna inte behöver lika mycket plats.

Tester kopplade till buss- och kollektivtrafik fortsätter genom olika initiativ. Läs mer om dem nedan.

Projekt

Elbussar som laddar i Göteborg. Foto: Eddie Löthman för Västtrafik.

DREEMER

Projektet utforskar hur olika transportslag skulle kunna dela på laddinfrastruktur och effekttillgång på ett effektivt sätt som inte överbelastar elnätet och som kan underlätta omställningen till ett elektrifierat transportsystem.
Montage av IT-lösningar i bussar.

Bus-as-a-Service (BaaS)

Bus-as-a-Service, Baas, arbetar för att förenkla för installation och underhåll av IT-system i kollektivtrafiken, ett komplext område där olika aktörer har olika system och förutsättningar och behöver samverka.
En av innovationsbussarna i Göteborg.

Testbädd buss

Testbädd buss ger möjligheter för olika typer av aktörer att testa, utveckla och utvärdera nya idéer och innovationer för busstrafik i dess verkliga trafikmiljöer och korta tiden från idé till kommersialisering. Den gemensamma plattformen är även en viktig arena för olika parter i värdekedjan att samverka och lära tillsammans.

Priser

ElectriCitys arbete har rönt stort intresse både i Sverige och internationellt. ElectriCity och linje 55 har haft fler än 10 000 besökare och har mottagit fyra priser:

  • UITP Awards 2017
  • Euro-China Green & Smart City Award, CINEV 2016
  • CIVITAS Awards 2016
  • European Solar Prize in 2015