Hoppa till huvudinnehåll

Bus-as-a-Service (BaaS)

Bus-as-a-Service, Baas, arbetar för att förenkla för installation och underhåll av IT-system i kollektivtrafiken, ett komplext område där olika aktörer har olika system och förutsättningar och behöver samverka.

Montage av IT-lösningar i bussar.

Inom kollektivtrafiken är det trafikhuvudmän som äger och upphandlar IT-system och trafikering medan trafikoperatörerna äger fordonen som används. Detta innebär att trafikhuvudmännen får en begränsad kontroll över fordonsflottan. Parallellt bygger operatörer och fordonstillverkare motsvarande IT-struktur för egna tjänster. Uppdelningen försvårar och fördyrar nödvändigt arbete med att anpassa bussar med rätt IT-system för exempelvis skyltning och andra uppkopplade lösningar för förare och resenärer eftersom flera parter med olika system måste hållas involverade. Detta kan också leda till förseningar och onödig stress även för förarna då de är tvungna att logga in på flera olika system vid uppstart av fordon.

Projektet Bus-as-a-Service, BaaS, syftar till att förenkla detta. En hörnsten är att använda sig av den internationella organisationen ITxPT:s regelverk, som är skapade för att uppnå standardisering inom kollektivtrafikens IT-arkitektur. Organisationen har etablerat ett labb i Göteborg tack vare ett lyckat samarbete inom FFI-projektet RIVSILOn som drevs av ElectriCity-samarbetet (läs mer nedan), där konsortiet testade och utvecklade nya digitala tjänster baserade på ITxPT-specifikationer.

Samverkan är en annan hörnsten och samtliga partners i projektet arbetar inom sju arbetspaket för att driva på arbetet. Arbetspaketen fokuserar bland annat på att driva piloter som syftar till att testa och demonstrera en rad koncept i relation till ITxPT och IT-tjänster både i kollektivtrafiken och labbmiljö, virtualisering, cybersäkerhet, one-gateway (en åtkomstpunkt i det gemensamma nätverket) och affärsmodeller.

Bus-as-a-Service (BaaS) har som mål: 

  • Att generera insikter om nya affärsmöjligheter, utifrån ett gemensamt nätverk på fordonen, med fokus på drift och tjänsteutveckling av en harmoniserad IT-plattform. 
  • Att stärka vår kompetens på området och etablera Sverige som ett skyltfönster för framgångsrika innovationer och produktiva samarbeten mellan samtliga aktörer i värdekedjan, inklusive konkurrerande leverantörer.
  • Att utifrån projektresultaten påverka pågående och kommande internationella standardiseringsinitiativ.

RIVSILON

Målet för RIVSILON-projektet, som drevs mellan juli 2018 och juni 2020, var att accelerera introduktionen av en harmoniserad IT-arkitektur, baserad på ITxPT:s specifikationer. Detta gjordes genom att utföra en rad tester - först  i labbmiljö på Lindholmen Science Park och sedan på linje 16 i Göteborg.

Projektet utvecklade och demonstrerade nya digitala tjänster och lösningar och testade plug’n’play-funktionalitet, det vill säga att få olika leverantörers utrustning att fungera i samma miljö ombord på bussar. Kopplat till detta drogs även nya lärdomar om förfarandet av upphandlingar av IT-system; då denna process och affärsrelationerna mellan företag förändras när en gemensam standard används.

RIVSILON startades av Volvo Bussar och Västtrafik, tillsammans med Lindholmen Science Park. Utöver dessa parter deltog ActiaConsatEricssonTriona (Fleetech), HogiaIcomeraKeolisLuminator Technology Group (före detta Mobitec), Pilotfish NetworksRISE Research Institutes of Sweden och Transdev i samarbete med ElectriCity och ITxPT.

Kontakt