Hoppa till huvudinnehåll

DREEMER

Projektet utforskar hur olika transportslag skulle kunna dela på laddinfrastruktur och effekttillgång på ett effektivt sätt som inte överbelastar elnätet och som kan underlätta omställningen till ett elektrifierat transportsystem.

Elbussar som laddar i Göteborg. Foto: Eddie Löthman för Västtrafik.

Den pågående elektrifieringen av transportsektorn ställer nya krav på vårt elnät. Allt fler fordon ska laddas och fler tunga elektrifierade fordon innebär dessutom att effektuttagen kan bli stundtals väldigt höga. Utvecklingen kräver ett fokus på systemlösningar som gör att effektuttagen inte överbelastar elnätet samtidigt som fordonen ska kunna fortsätta att rulla. Effektmässigt klarar vårt elnät den fortsatta elektrifieringen men många utmaningar finns att lösa. DREEMER avser att visa på hållbara lösningar för flera av dessa. 

DREEMER (Delade, regionala energi- och mobilitetsförsörjningssystem för effektivt resursutnyttjande) arbetar utifrån ett systemperspektiv för att uppnå projektets mål. Specifika mål är att:

  • identifiera generella möjligheter till delad lokal laddning
  • beskriva och utveckla digital systemarkitektur
  • analysera kostnads- och miljöeffekter
  • systematiskt kartlägga energi- och effektbehov
  • förbereda en större systemdemonstration för test och vidare kunskapsuppbyggnad

Utöver och för att uppnå målen ovan kommer projektet också att:

  • studera elektrifieringens effekt på rollfördelning och upphandling i samhällsnyttiga sektorer
  • analysera energi- och effektbehov för olika geografier och scenarier och identifiera olika åtgärder för att möta behovet
  • föreslå nya koncept för digital systemarkitektur för delad laddning
  • möjliggöra delning av laddinfrastruktur bland annat genom att predikteringsmetod för fordons laddbehov samt laddtjänstkoncept utvecklas

Arbetet som utförs inom projektet förväntas bidra till att öka förutsättningarna för delad lokal effektförsörjning för elektriska bussar och andra transportslag.

Arbetssätt

Projektet är uppdelat i två vertikala (V) och fyra horisontella (H) arbetspaket med ett iterativt arbetssätt och interaktion däremellan. I V1 utreds stadens utmaningar och möjligheter med elektrifieringen och V2 har ett fordonsfokus kopplat till energiprediktion och delad laddning. De horisontella AP kommer gemensamt analysera framtida el- och effektbehov (H1), systemutveckling för kopplad digital infrastruktur (H2), samt affärsmodells-, policy-, regelverks- och ägandefrågor (H3). Projektledning och kommunikation sker i H4.

Kontakt