Hoppa till huvudinnehåll

Elektrifierade byggarbetsplatser

Inom ElectriCity-samarbetet drivs flera projekt som syftar till att elektrifiera maskiner som används vid byggarbetsplatser. Sammantaget kan en sådan förändring bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, minskat buller, renare luft och en bättre levnadsmiljö för de som både arbetar på platserna och för de som bor i anslutning till dem.

En eldriven hjulgrävare i Färjenäsparken i Göteborg. Foto: Lindholmen Science Park.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med mål att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. Användningen av elektriska arbetsmaskiner på byggarbetsplatser, särskilt för energikrävande markarbeten av olika slag, är ett viktigt steg för att nå dessa mål samt för att minska skadliga emissioner som luft och buller.

Därför driver ElectriCity-samarbetet olika projekt som syftar till att accelerera en transition till eldrivna arbetsmaskiner så som hjullastare, grävmaskiner, matarfordon och underhållsfordon.

Eftersom flera arbeten som utförs av dessa maskiner är energikrävande så utforskar projekten vad en uppskalning skulle kunna innebära för vårt gemensamma elnät och kunna kräva i form av exempelvis energilagring.

 

Projekt

En elektrisk bandgrävare i Färjenäsparken i Göteborg. Foto: Lindholmen Science Park.

Electric Worksite

I projektet Electric Worksite har flera tunga aktörer tagit konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll har projektparterna testat hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg. Elektrifiering inom sektorn är en central del i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål och projektet har bidragit med insikter som kan skynda på och underlätta omställningen.
En eldriven Volvolastbil vid en byggarbetsplats. Foto: Volvo.

Electra

Inom Electra har projektparterna arbetat för att elektrifiera transporterna till och från byggarbetsplatser. Med tydligt fokus på ett systemperspektiv har projektet lagt en viktig pusselbit för att bygg- och anläggningsbranschen ska bli elektrifierad och mer hållbar, samtidigt som miljön och medborgarna gynnas i form av lägre utsläpp och buller.