Hoppa till huvudinnehåll

Demoarenan ElectriCity

ElectriCity har sedan starten 2015 erbjudit en demonstrationsarena (demoarena) som möjliggjort innovation inom en mängd projekt knutna till samarbetet. Projekten och testerna som bedrivs och har bedrivits på demoarenan har på olika vis bidragit till mer hållbara, attraktiva och mer effektiva transporter.

En elbuss inne i ett bibliotek. Foto: Volvo Bussar.

Sedan 2015 har ElectriCitys demoarena utgjort en plats för olika aktörer att testa produkter och tjänster som kan bidra till en mer hållbar mobilitet och mer effektiva eller attraktiva transporter. I dagsläget är Testbädd buss det projekt som utgör demoarenan.

En förutsättning för att få utföra tester inom ElectriCity är att minst en ElectriCity-part ska inkluderas. Produkten eller tjänsten ska vara något helt nytt som inte testats förut och som bidrar till hållbar mobilitet och transport eller hållbar och attraktiv kollektivtrafik. Det som testas ska vara uppföljningsbart och gärna, men inte nödvändigtvis, knutet till forskning. Det ska också vara möjligt att skala upp testet utanför demoarenan. Organisationer som vill göra något inom ElectriCity, ansvarar själva för att finansiera testerna.

Vägen in för att testa och utveckla en produkt eller tjänst går alltså via en eller flera av parterna i ElectriCity. Två av parterna i ElectriCity-samarbetet, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen, finansierar vissa samverkansprojekt inom ElectriCity utifrån sina respektive ordinarie program- och finansieringsverktyg. För Västra Götalandsregionen sker det främst via programmet för hållbara transporter. Det kan finnas andra finansiärer också, såsom Vinnova och EU. För att kunna hänvisa till ElectriCity i ansökningar om medel behöver du ha minst en av parterna i ElectriCity med i projektet, som i sin tur förankrat projektidén inom ElectriCity.

Det går självklart att vara leverantör på affärsmässiga villkor till de parter som är intresserade av att betala för den tjänst eller produkt ni vill testa. Men det vanliga inom ramen för tester på ElectriCity-arenan är att företaget som har en produkt eller tjänst är med och finansierar testen och utvecklingen. Flera av parterna lyder under Lagen om Offentlig Upphandling vilket innebär att de ska upphandla i konkurrens.

Är det inte självklart vem du ska vända dig till kan du alltid kontakta koordineringen.

Exempel på projekt och tester på demoarenan:

  • När testerna på linje 55 avslutade sina första tre år var bussbatterierna med i ett nytt försök. I ett samarbetsprojekt mellan Volvo, Göteborg Energi, Riksbyggen och Johanneberg Science Park lagrade de el från solceller hos bostadsrättsföreningen Viva.
  • Chalmersfastigheter har byggt inomhushållplatsen på Teknikgatan. Forskare knutna till Chalmers studerade inomhusklimatet. Resultaten används av Akademiska Hus i planering av nya byggnader och av Älvstranden Utveckling i planeringen av nya stadsdelen Frihamnen.
  • Touchskärmar på hållplatser vid Teknikgatan, Chalmersplatsen och Götaplatsen är exempel på befintlig teknik som använts i ett sammanhang där Västtrafik inte prövat det tidigare. Där testades bland annat möjligheter där resenärerna kunde planera sin resa på hållplatsen eller guidas längs med linjen och ElectriCity.
En av innovationsbussarna i Göteborg.

Testbädd buss är en del av ElectriCitys demonstrationsarena.