Hoppa till huvudinnehåll

Upphandling för eldrivna arbetsmaskiner öppen i Göteborg

tisdag, juni 27, 2023

Göteborgs Stad har nyligen öppnat en upphandling för inhyrning av arbetsmaskiner till de anläggningsprojekt som utförs i stadens regi. Upphandlingen är en av de första inom området och innebär bland annat att lösningar som testats inom Electric Worksite i större utsträckning nu kommer att användas i verkligheten – och framför allt att renare maskiner snart kommer att arbeta i staden.

En elektrisk hjullastare från Volvo under anläggningsarbete i Färjenäsparken i Göteborg. Foto: Lindholmen Science Park.

Upphandlingen syftar till att teckna ramavtal för inhyrning av elektrifierade – batteridrivna eller kabeldrivna – arbetsmaskiner så som minidumper, kompaktgrävare, hjullastare, liftar, laddutrustning och liknande. Dessa maskiner kommer att användas vid anläggningsarbeten och det är första gången ett ramavtal skapas för enbart elektrifierade arbetsmaskiner.

Stadens förhoppning är att det nya avtalet ska öka tillgången på de renare och tystare elektriska arbetsmaskinerna, öka efterfrågan och kunna leda till bra prismodeller för samtliga inblandade parter. Alla som hyr ut arbetsmaskiner inom närområdet är välkomna att lämna anbud.

Anledningarna till att Göteborgs Stad nu efterfrågar elektriska maskiner är flera.

– Vi behöver kapa utsläppen i många olika delar av en byggnation och det nya avtalet är tänkt att ta ned utsläppen från arbetsmaskiner, säger Emil Björklund, Förvaltningscontroller miljö på Göteborgs Stad.

– Att upphandlingen kommer nu bygger på våra erfarenheter från Electric Worksite där vi testat olika maskiner i olika typer av arbetsmoment. Vi ser att de fungerar väl och att steget mot att byta den typen av maskiner som finns på marknaden från fossila till elektriska kan tas utan större svårigheter i våra projekt.

Förhoppningen är också att maskinerna som planeras att tillkomma genom det nya avtalet ska kunna användas inom andra delar av förvaltningens verksamhet, som drift, underhåll och grönskötsel. Staden hoppas också att maskinerna ska kunna användas i upphandlade projekt där den kan stå för maskiner för utförare som ännu inte har den nya typen av maskiner.

Bland de vinster som de eldrivna maskinerna kan medföra är:

  • Minskade klimatutsläpp
  • Minskat buller – vilket är bra för medarbetare, göteborgare och berörda närliggande verksamheter
  • Minskade lokala utsläpp av partiklar 

Upphandlingen ligger ute till 31 augusti och här nedan kan du läsa mer om den.