Hoppa till huvudinnehåll

Nya resultat visar att elektrifiering av byggarbetsplatser är möjlig

fredag, april 19, 2024

Att elektrifiera byggarbetsplatser och transporterna till och från dem är fullt möjligt redan idag. Detta enligt tester som utförts inom projekten Electric Worksite och Electra – där olika tekniker och små som stora anläggningsmaskiner har testats i verkliga stadsmiljöer under ett par års tid.

Volvo CE’s large 30-ton grid-connected electric excavator formed part of the Electric Worksite tests. Photo: NCC, Joakim Kröger.

Volvo CE’s large 30-ton grid-connected electric excavator formed part of the Electric Worksite tests. Photo: NCC, Joakim Kröger.

Elektrifieringen av transport- och anläggningssektorerna går allt fortare och är en central del av den omställning som krävs i samhället för att att nå nationella och globala miljö- och klimatmål. Med allt fler elektriska maskiner och fordon på marknaden har också behovet av samarbete ökat mellan aktörer i värdekedjan för att säkerställa en fungerande infrastruktur.

Inom projekten Electric Worksite och Electra har flera tunga aktörer gått samman för att testa att elektrifiera arbetsmaskiner vid – och transporter till och från – byggarbetsplatser i urbana miljöer. 

Electric Worksite-projektet har haft ett tydligt fokus på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testats i olika urbana miljöer för att tydliggöra behov av förändringar i tekniska och organisatoriska kringsystem. Testerna har utförts med hjul- och bandgrävare och hjullastare inom vikterna 3,5-30 ton – och såväl batteridrivna som kabelanslutna tekniker har använts.  

Inom Electra har projektparterna fokuserat på transporterna till och från byggarbetsplatser och utforskat hur laddning för dem kan ske på ett effektivt vis. 

Framgångsrika tester och nyttiga lärdomar

Efter en rad olika tester kan båda projektgrupperna konstatera att samtliga tester varit framgångsrika. Några av de huvudsakliga lärdomarna är att:

  • Elektriska bygg- och anläggningsmaskiner kan utföra samma arbete som fossildrivna i urbana byggprojekt
  • Personal i och omkring elektriska maskiner upplever flera positiva effekter i hanteringen av maskiner och arbetsmiljön
  • Elförsörjning av maskinerna skapar vissa nya förutsättningar och är lösbart beroende på maskintyp och ansluten byggel – som elskåp, mobil laddstation, kabelansluten maskin och potentiellt energilager
  • Framgången för elektrifiering bygger på, i likhet med byggprojekt i allmänhet, framförhållning, planering och flexibilitet
  • Beställare behöver uppdateras på nya möjligheter med elektrifiering av arbetsmaskiner och bygga kunskap om affärsförutsättningar och kravställning gentemot entreprenörer och underleverantörer

Samverkan och planering grundläggande för en effektiv utveckling

Volvo Construction Equipment (Volvo CE) har utvecklat och säljer de eldrivna entreprenadmaskinerna som använts inom Electric Worksite, och de ser att samarbete är avgörande för att komma till nästa steg i utvecklingen:

– Eldrivna maskiner finns redan på marknaden idag och projektet visade att när alla aktörer i värdekedjan kring en byggarbetsplats samverkar, såväl från det offentliga som från näringslivet, så löser vi infrastrukturen omkring. I alla tester, oavsett applikation och plats, så utförde maskinerna arbetet minst lika bra som motsvarande modeller med förbränningsmotor, fast utan skadliga avgaser och störande buller, säger Bobbie Frank, forskningsledare på Volvo CE.

För byggentreprenören NCC har Electric Worksite inneburit att tillsammans med andra aktörer i värdekedjan utvärdera möjligheter och utmaningar med elektrifiering.

– Vi kan ännu en gång konstatera att den viktigaste slutsatsen är att vi behöver komma in tidigt i projektet för att kunna planera för elektrifiering - eftersom möjligheterna att påverka utsläppen är som störst i planeringsskedet. För att skala upp användandet av elektriska arbetsfordon behövs dessutom ökad kompetens i hela kedjan, att beställare efterfrågar elektrifierade maskiner och att de ställer krav som driver utvecklingen framåt, säger Pernilla Löfås, hållbarhetschef, NCC Infrastructure. 

Städer viktiga aktörer, som kan gynnas av utvecklingen

Kommuner och regioner spelar en viktig roll för att möjliggöra och driva på omställningen, exempelvis genom kravställning på emissionsfria fordon och maskiner i upphandlingar av byggarbeten och tydliga mål för stadsmiljön för alla samhällsaktörer att jobba mot. För Göteborg Stad har det varit betydelsefullt att vara med och de ser många fördelar med att driva på elektrifieringsarbetet inom bygg- och anläggningssektorn.

– Eftersom Göteborgs Stad är en stor upphandlare av bygg- och anläggningsentreprenader kan och vill vi vara med och leda omställningen mot en utsläppsfri bransch. Vi ser också många andra fördelar för både omgivning och arbetsmiljön, som minskat buller och förbättrad luftkvalitet, säger Peter Lindgren verksamhetsutvecklare Elektrifierade transporter, Göteborgs Stads stadmiljöförvaltning.

Mer om projekten och slutrapporter

En elektrisk bandgrävare i Färjenäsparken i Göteborg. Foto: Lindholmen Science Park.

Electric Worksite

I projektet Electric Worksite har flera tunga aktörer tagit konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll har...
En eldriven Volvolastbil vid en byggarbetsplats. Foto: Volvo.

Electra

Inom Electra har projektparterna arbetat för att elektrifiera transporterna till och från byggarbetsplatser. Med tydligt fokus på ett systemperspektiv har projektet lagt en viktig pusselbit för att...