Hoppa till huvudinnehåll

Efter lyckade tester: Göteborgs stadsmiljöförvaltning ställer om till eldrivet

fredag, april 12, 2024

80 procents minskning av koldioxidutsläpp och uteblivet buller. Det var två av de positiva effekterna när bland andra Göteborgs Stad och Volvo Construction Equipment testade eldrivna anläggningsmaskiner vid upprustningen av en lekplats, inom ramen för projektet Electric Worksite. Efter ett flertal lyckade tester har nu Stadsmiljöförvaltningen Göteborgs Stad tagit fram stadens första ramavtal för eldrivna maskiner!

En elektrisk bandgrävare i arbete vid en lekplats i Göteborg. Foto: Elisabeth Klingberg.

Elektrisk bandgrävare i arbete vid en lekplats i Göteborg. Foto: Elisabeth Klingberg, Stadsmiljöförvaltningen Göteborg.

Det varken bullrade eller luktade diesel när Glöstorpsvägens lekplats i Tuve nyligen rustades upp – både hjullastaren och bandgrävmaskinen gick på el. Upprustningen av lekplatsen mitt i bostadsområdet var stadsmiljöförvaltningens första skarpa försök i omställningen till helt ektrifierade byggarbetsplatser. En satsning som ska bidra till Göteborgs Stads målsättning att få ned koldioxidavtrycket.

Lekplatsupprustningen var en del i projektet Electric Worksite, där flera aktörer samverkade för att testa hur eldrivna arbetsmaskiner i olika storlekar – från de minsta till väldigt stora – fungerar i verkliga miljöer. Projektet har efter tester på en rad olika bygg- och anläggningsplatser gått i mål och inom kort kommer resultaten att presenteras. De initiala resultaten är väldigt goda, även att det fanns utmaningar.

– Med eldrivna maskiner minskar utsläppen. I det här projektet minskade koldioxidutsläppen med ungefär 80 procent, säger Anders Bernholdsson som är entreprenadingenjör på stadsmiljöförvaltningen och fortsätter:

– Först trodde vi att effekten skulle bli ett problem, men de eldrivna maskinerna är lika starka som dieselmaskiner. Istället var utmaningen att planera tid för laddning under arbetsdagen, säger Anders Bernholdsson.

Efter att ha utvärderat lärdomarna och resultaten har stadsmiljöförvaltningen i Göteborg nu ställt in siktet på att fullt ut ställa om till eldrivna maskiner.

“Så småningom ska allt vara eldrivet”

– I anläggningar av lekplatser och utegym kan omställningen gå snabbare, men så småningom ska allt vara eldrivet. Små handhållna maskiner för drift och underhåll, stora anläggningsmaskiner och färdtjänstens bilar, säger Peter Lindgren, elektrifieringsstrateg på stadsmiljöförvaltningen.

Ett stort kliv i den riktningen är det nya ramavtal för elmaskiner som förvaltningen tagit fram. Avtalet, som fokuserar på den senaste teknikutvecklingen, ger många fördelar: Fler leverantörer, bättre priser och ett större utbud av maskiner.

–  Vi får många frågor från andra förvaltningar och bolag som har anläggningsprojekt, och det har bildats en gruppering inom staden som ska se till att upphandlingsunderlagen utformas på samma sätt, säger Peter Lindgren.

Läs mer om Electric Worksite

En elektrisk bandgrävare i Färjenäsparken i Göteborg. Foto: Lindholmen Science Park.

Electric Worksite

I projektet Electric Worksite har flera tunga aktörer tagit konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll har projektparterna testat hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg. Elektrifiering inom sektorn är en central del i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål och projektet har bidragit med insikter som kan skynda på och underlätta omställningen.