Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Volvo lanserar ljudlösa elbussar i Göteborg

Bussar som glider fram ljudlöst och utan utsläpp, som hämtar upp passagerare inomhus och drivs av förnyelsebar el – det blir verklighet i en ultramodern busslinje i Göteborg med start 2015. Tekniken ger helt nya möjligheter för kollektivtrafiken i framtidens städer. Bakom initiativet står Volvokoncernen, i samarbete med Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Som tagna ur en framtidsvision, men på riktigt redan här och nu, blir bussar helt drivna på förnyelsebar el en del av kollektivtrafiken i Göteborg. Bussarna kommer att vara extremt bränslesnåla, tysta och helt emissionsfria. Ombord kommer resenärerna att ha tillgång till ny teknik och minst en av hållplatserna kommer att vara inomhus. 

”Det här innebär ett helt nytt sätt att resa och ger kollektivtrafiken möjlighet att bidra till en trivsammare stadsmiljö. En tyst och utsläppsfri kollektivtrafik kan köra på platser i staden som idag inte är tillgängliga. Det är väldigt roligt att i samarbete med regionen och Göteborg kunna lansera detta i vår hemstad”, säger Olof Persson, vd och koncernchef Volvo.

En hållbar samhällsutveckling är nära förknippad med utvecklingen av nya transportsystem. Eldriften sätter inte bara Göteborg på kartan vad gäller hållbara och innovativa lösningar för kollektivtrafiken - den nya busslinjen öppnar också nya möjligheter för hur städer och tätorter planeras.

De elektriska bussarna ska gå mellan Johanneberg Science Park  och Lindholmen Science Park med start 2015.

”Elbusslinjen innebär ett nytt sätt att använda kollektivtrafiken som är mycket positivt för Göteborg. Det visar att Göteborg är en progressiv stad när det gäller stadsplanering. Det ligger också i linje med vårt prioriterade mål att Göteborg ska minska sin klimatpåverkan för att bli en klimatneutral stad och att det hållbara resandet skall öka” säger Anneli Hulthén (s), kommunstyrelsens ordförande.

Förutom själva bussarna, omfattar samarbetet även att ta fram och testa nya hållplatslösningar, trafikledningssystem, säkerhetskoncept, energiförsörjning och affärsmodeller. 

Förhoppningen är att samarbetsprojektet, som går under namnet ElectriCity, ska locka fler att resa kollektivt. Det förväntas också bana väg för fler, attraktiva kollektivtrafiklösningar inom Västra Götaland.

Fakta ElectriCity

Initiativet till den nya elbusslinjen har tagits av Volvokoncernen, som samarbetar med Energimyndigheten, Göteborgs stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.