Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Fem miljoner till fortsatt utveckling av ElectriCity

Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen vill att Västtrafik undersöker hur elbussar fungerar i tät stadsmiljö med mycket resenärer, och att inomhushållplatser utvecklas. Därför beslutade nämnden, under sitt möte den 9 december, att avsätta fem miljoner kronor till Västtrafik, att använda inom ramen för samarbetsprojektet ElectriCity.

ElectriCity, där busslinje 55 i Göteborg ingår, är en arena där fjorton parter testar och demonstrerar nya tjänster och produkter i kollektivtrafiken. Målet är att bidra till en kollektivtrafik som är tyst, säker och miljöanpassad.

Läs hela artikeln här