Hoppa till huvudinnehåll

Tystare arbetsmiljö med elbussar

tisdag, juni 12, 2018

De elektrifierade bussarna uppskattas inte bara av resenärer och förare. Det blir tystare också för de som bor och verkar runtomkring. Intervju med akustikforskare på Chalmers.

På Chalmers campus Johanneberg ligger Avdelningen teknisk akustik vid Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, precis där Linje 55 laddar och rullar iväg på Sven Hultins gata.

Patrik Höstmad, docent och utbildningsområdesledare, har arbetat i samma lokaler sedan sekelskiftet. Han säger att då var det en lugn gata. Sedan dess har genomfartstrafiken ökat och med den bullret.

– Men bussarna på linje 55 hörs inte, vi märker inte när de går förbi. Däremot när lastbilar passerar så både låter det och skallrar i fönstren.

Det lågfrekventa bullret från dieselmotorer påverkar arbetsprestationen, det vet bullerforskarna. Vi kanske inte noterar bullret men vi blir störda ändå även om vi inte själva registrerar det. De fysiologiska reaktionerna där stresshormonet kortisol stiger, går att mäta. Hörseln är det av våra sinnen som alltid är påslaget, även när vi vilar eller sover.

– Vi vet att folk som flyttar till bullerstörda områden klagar i början men sedan vänjer de sig, säger Patrik. Klagomålen minskar men kroppen reagerar ändå fortfarande. När vi sover stör bullret ännu mer än när vi är vakna.

Vi går ut till hållplatsen tillsammans med Wolfgang Kropp, som är professor. Både Patrik och Wolfgang menar att det är en behaglig utemiljö kring hållplatsen. Aldrig någon tomgångskörning.

Det kommer ett litet vinande högfrekvent ljud från Göteborg Energis transformator, men det skulle man kunna absorbera bort, menar Patrik. De högfrekventa ljuden är betydligt lättare att hantera än de lågfrekventa.

De elektrifierade bussarna är en förbättring av gatumiljön men Patrik tycker att gatan i sig är en ganska trist bakgata som ofta är folktom. Han önskar sig mycket mer stadsliv med boende, verksamheter och caféer där människor och fordon samsas om gatuutrymmet, vilket är en kombination som underlättas av de tystare elektriska fordonen. Han följer med intresse vad som händer kring Sven Hultins plats, det som kallas Urban Square Project, och som Akademiska Hus och Chalmersfastigheter driver i samarbete med Göteborgs stad och Västtrafik.

Text och bild Maria Losman, Ecoplan In Medio