Hoppa till huvudinnehåll

Studie: Elbussar bidrar till bättre hälsa för boende

tisdag, april 26, 2022

Lägre bullernivåer, bättre sömn och minskad trötthet och nedstämdhet. Det är några av effekterna för de boende längs linje 60 efter att bussarna på linjen bytts ut mot elbussar. Det visar en ny studie som beställts från ElectriCity-samarbetet och utförts vid Göteborgs universitet.

Hösten 2019 ersattes alla bussar på linje 60 i Göteborg av elbussar. Bussarna kör i tätbebyggda områden med mycket uppförsbackar och tidigare har nivåerna av lågfrekvent buller varit påtagliga hos de närboende.

Nu har Göteborgs universitet gjort en studie för att mäta bullret inne i bostäderna för att se hur det påverkar människors hälsa, före och efter att elbussarna sattes i trafik. 

Resultaten visar på stora förbättringar för de som bor nära busslinjen. Exempelvis sjönk andelen som märkte av buller från bussar från 75 till 39 procent. Andelen som stördes i mycket hög grad sänktes från 26 till 5 procent.

– Vi kan störas av olika ljud men bekymret med lågfrekvent buller är att det dämpas i mindre omfattning än höga frekvenser och tränger därför lättare in i bostäderna, även små nivåhöjningar uppfattas som mycket påtagliga, säger Kerstin Persson Waye, professor i miljömedicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och ansvarig för den aktuella forskningen.

Tydliga hälsoförbättringar

De upplevda hälsoeffekterna av elbussarna var tydliga. Hos de som bodde närmast linjen sjönk andelen som kände sig uttröttade en-två gånger i veckan från 49 till 39 procent. Andelen nedstämda gick från 22 till 17 procent. Betydligt färre sa sig också vara mycket sömniga under dagtid.

– Det är spännande att få konkreta forskningsresultat som visar vilken positiv inverkan elbussarna har på människors hälsa och vardag, inte bara klimatet. Grunden för den här satsningen lades i våra piloter inom ElectriCity, vilket nu förvandlats till en storskalig elektrifiering av vår trafik. Samarbetet och kunskapen därifrån har skyndat på den här omställningen vilket är avgörande för att vi ska nå våra högt uppsatta klimatmål, säger Hanna Björk, hållbarhetschef Västtrafik.

Göteborgs Stad ser flera positiva effekter av en ökad elektrifiering av fordonen i staden:

–  När bussar och andra tunga fordon elektrifieras får vi sänkta bullernivåer och lägre utsläpp av luftföroreningar, vilket bidrar till trivsammare och hälsosammare livsmiljöer i Göteborg. Elektrifieringen skapar också nya möjligheter för stads- och trafikplaneringen. Genom ElectriCity-samarbetet ges vi bra möjligheter till viktiga kunskapsutbyten och snabba samverkansformer för att accelerera detta, säger Peter Lindgren koordinator för ElectriCity på trafikkontoret.

Elektrifieringen av busstrafiken i Göteborgsområdet fortsätter. I nuläget rullar 174 elbussar i Göteborg, Mölndal och Partille och totalt 218 runt om i Västra Götaland. Under sommaren 2022 kommer ytterligare cirka 80 bussar att bytas ut mot elbussar.

Läs mer om studien hos Göteborgs universitet
Läs mer hos Västtrafik
Läs mer hos Volvo Bussar (engelska)

Fakta om studien

  • Studien utfördes av avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Ljudmiljö och hälsa vid Institutionen för Medicin, Göteborgs Universitet.
  • Göteborgs Universitet och RISE Sweden har mätt ljudnivåer inomhus och utomhus i ett urval av bostäder med olika fasad, totalt 15 lägenheter. 
  • Postala och webbaserade enkäter skickades till ett slumpvist urval boende nära och längre ifrån busslinje 60 i Masthugget och Lunden, före och efter att elbussarna lanserades. 
  • Studien delfinansierades av Västra Götalandsregionen.