Hoppa till huvudinnehåll

Passagerare positiva till självkörande bussar enligt en unik studie

tisdag, november 16, 2021

I en unik studie har passagerarnas upplevelser och tankar kring självkörande bussar undersökts och resultatet visar att många är positiva till den nya tekniken. Studien är den första som gjorts med en fullängdsbuss och är delvis finansierad genom ElectriCity.

Volvo Bussar ligger långt fram i utvecklingen av självkörande bussar. Delar av utvecklingen har fått stöd av Vinnova samt Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI), genom ElectriCity. För att den nya tekniken ska bli framgångsrik och ha en chans att förbättra transportsystemet måste dock passagerarna vara positivt inställda; vilket nu Volvo Bussar, Västtrafik och Chalmers undersökt under 2021.

– För att vi i framtiden ska kunna dra nytta av fördelarna med autonoma bussar, är passagerarna acceptans helt avgörande. Vi måste veta vad de tycker om upplevelsen, om de känner sig trygga och om självkörande bussar är något de skulle kunna tänka sig att använda. Vad vi vet har det inte gjorts någon liknande forskning med fullängdsbussar, vilket gör den här studien extra spännande, säger Joakim Jonsson, Project Manager Autonomous Research Projects på Volvo Bussar.

Studien genomfördes med en självkörande elektrisk buss på en testbana. 22 personer i olika åldrar som dagligen använder kollektivtrafik, fick uppleva hur bussen hanterade nio olika trafiksituationer – allt ifrån att köra i en rondell och plocka upp passagerare på en hållplats, till att ta hänsyn till passerande cyklist, fotgängare och bil. 

Efter turen intervjuades deltagarna av forskare från Chalmers och de fick även svara på en enkät. Resultatet visar att de flesta deltagare tyckte att det var en mycket positiv upplevelse och att bussen körde tryggt, mjukt och bekvämt. De som i början tyckte det var obehagligt att inte ha en förare bakom ratten, vande sig fort. 

– När deltagarna såg hur bussen reglerade hastighet och agerade i förhållande till andra trafikanter, infann sig den normala känslan väldigt snabbt. En del tyckte till och med att det blev lite tråkigt efter ett tag, precis som en resa med en vanlig buss, säger Joakim Jonsson. 

Många av passagerarna såg flera potentiella fördelar med autonoma bussar i kollektivtrafiken, bland annat högre komfort och ökad säkerhet. Men de trodde inte att deras eget resande skulle påverkas om vanliga bussar bara ersattes med självkörande.

– I studien blev det väldigt tydligt att det inte är om bussen körs av en förare eller autonomt som avgör hur resenärer ser på kollektivtrafiken. Det viktigaste är att man kan ta sig från en plats till en annan på ett så smidigt sätt som möjligt, säger Mikael Johansson som forskar på användarens förståelse av självkörande fordon på Chalmers avdelning Design & Human Factors.

Samtidigt trodde flera deltagare att självkörande teknik kan användas för att utveckla nya tjänster som förbättrar kollektivtrafiken, till exempel mer flexibla stopp och högre tillgänglighet i glesbefolkade områden.

Den del av utvecklingen av självkörande lösningar som finansierats av FFI genom ElectriCity går i mål i december i år men utvecklingen av automatiserade och självkörande lösningar fortsätter hos Volvo Bussar.

Läs Volvo Bussars pressmeddelande här.

Studien ”Passengers’ Experience of Travelling with a Full-Length Automated Bus and Expectations of the Future Public Transport System” har initierats av Volvo Bussar och Västtrafik och gjorts av forskare på Chalmers avdelning Design & Human Factors. Forskningsprojektet ingår i Drive Swedens projekt KRABAT som delfinansierats av Vinnova samt Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom ElectriCity.

För ytterligare information, kontakta:
Joakim Kenndal, presschef Volvo Bussar
0739 02 51 50
joakim.kenndal@volvo.com