Hoppa till huvudinnehåll

Nytt samarbete elektrifierar byggarbetsplatser i Västsverige

tisdag, juni 22, 2021

I ett nystartat projekt inom ramen för ElectriCity i Göteborg, tar nu flera tunga aktörer konkreta steg för att elektrifiera byggarbetsplatser. Med fokus på bland annat bygg- och anläggningsprojekt och gatuunderhåll, kommer man att testa hur eldrivna arbetsmaskiner kan fungera i verkliga miljöer i Göteborg. Elektrifiering inom sektorn är en central del i den omställning som krävs för att nå viktiga miljö- och klimatmål.

Bygg- och anläggningssektorn i Sverige har enats om en gemensam färdplan med målet att minska utsläppen av växthusgaser med 50 procent till 2030 och nå nettonollutsläpp år 2045. För att detta ska bli möjligt behöver elektrifieringen inom sektorn snabbas på. Detta för också med sig nyttor i form av minskade luftföroreningar och lägre bullernivåer.

I projektet Electric Worksite går nu flera aktörer inom ElectriCity-samarbetet samman för att skynda på processen, med start på flera platser i Göteborgsområdet. Ett tydligt fokus kommer att ligga på systemperspektivet där arbetsmaskiner, energilager och laddinfrastruktur testas i olika miljöer för att tydliggöra tekniska och organisatoriska utmaningar. Bland arbetsmaskinerna kommer hjullastare och hjul- och banddrivna grävmaskiner av olika storlekar att testas.

Bakom samarbetet står tolv organisationer, med Volvo Construction Equipment, NCC, Chalmers, ABB och Göteborgs Stad som några av dem. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

– Volvo Construction Equipment har en tydlig ambition att leda transformeringen mot en mer hållbar framtid i vår bransch och har ett åtagande att vara fossilfritt 2040. För att detta ska hända behöver vi driva projekt som detta tillsammans med våra kunder och andra partners i samhället, säger Carolina Diez Ferrer, ansvarig för advanced engineering på Volvo CE.

– Det här är ett projekt som passar mycket väl in i NCC:s hållbarhetsarbete där vi bland annat arbetar för att sänka koldioxidutsläppen för våra transporter. Användning av förnybar elektricitet gör det även möjligt för oss att förbättra arbetsmiljön under byggprocessen, och samtidigt leverera ett tydligt mervärde till våra kunder, säger Christina Claeson-Jonsson, NCC, Head of Research & Innovation.

– Göteborgs Stad vill driva på elektrifieringen av bygg- och anläggningsmaskiner, inte minst i våra egna entreprenader. Det är en viktig pusselbit för att nå våra mål om hälsosamma livsmiljöer och minskat klimatavtryck, säger Malin Andersson, chef för avdelningen utveckling och internationellt.

Bakom projektet står: Volvo Construction Equipment, NCC, Göteborgs Stad, Chalmers Tekniska högskola, Lindholmen Science Park, Göteborg Energi, Johanneberg Science Park, Göteborgs Stads Leasing, RISE Research institutes of Sweden, ABB Electrifications Sweden, Riksbyggen, HSB Göteborg, Högskolan i Halmstad

Läs mer om projektet här