Hoppa till huvudinnehåll

Nya tester på elbussar inom ElectriCity

måndag, juli 12, 2021

Efter de lyckade testerna på ElectriCitys demonstrationsarena för linje 55 och EL16 startar samarbetet nu en ny testbädd för elbussar. Syftet är att driva på innovationsarbetet för kollektivtrafiken genom tester i verkliga stadstrafikmiljöer.

Mellan 2015 och 2020 var ElectriCity-samarbetets demonstrationsarena för elektrifierad busstrafik i städer en av Sveriges och Europas mest intressanta projekt, där nya tekniker och tjänster testades. De lyckade testerna ledde till en av Europas största upphandlingar av elbussar. I och med att Västtrafik och Transdev rullade ut 145 nya bussar i Göteborgsområdet i december 2020 gick demonstrationsarenan i mål.

Intresset har dock varit stort för att även fortsättningsvis kunna driva ett innovationsarbete med tester i verkliga stadstrafikmiljöer. Därför har ElectriCity-samarbetet nu ansökt om och beviljats resurser för att genom ett projekt starta en testbädd för detta. 

Projektets övergripande mål är att tillhandahålla en innovations- och testbädd för elbussar i kollektivtrafik som möjliggör att innovativa lösningar kan testas och verifieras inom olika utvecklings- och samverkansprojekt. Testbädden, två helelektriska ledbussar, kommer inte vara dedikerade för specifika linjesträckningar utan kommer kunna användas flexibelt på de linjer och trafiksträckor som ger bäst data, information och erfarenhet utifrån de specifika testprojektens behov. 

Testbädden skapar goda förutsättningar för olika aktörer att testa, utveckla och utvärdera nya idéer i verkliga miljöer och kunna korta tiden från idé till kommersialisering och färdiga lösningar med resenärs- förar- och samhällsnytta. Plattformen blir även en viktig arena för olika parter i värdekedjan att samverka och lära tillsammans i både befintliga och kommande utvecklingsprojekt. 

Bland annat kan testbädden komma att bli en arena för tester av:

  • IT-relaterade lösningar
  • fysisk utformning av bussar
  • geofencing
  • fordonsrelaterade tester avseende elektrifiering och energilager
  • projekt där kollektivtrafikkunder, resenärer och medborgare, involveras som medskapande i innovationsprocessen
  • automatiserade funktioner, t ex förarstöd av olika slag

Testbädden rullar igång i juli.

I projektet deltar Volvo Bussar, Västtrafik, Transdev och Lindholmen Science Park. Projektet syftar till att driva testbädden fram till årsskiftet 2022 med en ambition att driva testbädden vidare. Projektet finansieras av Kollektivtrafiknämnden i Västra Götalandsregionen och deltagande parter.