Hoppa till huvudinnehåll

Nya möjligheter att testa 5G inom ElectriCity

fredag, september 25, 2020

Användandet av 5G-teknik blir allt vanligare och i och med det ökar möjligheterna för kollektivtrafiken att bli säkrare, renare och mer effektiv. Inom ElectriCity arbetar bland andra Ericsson, Volvo, Västtrafik och Transdev med exempelvis Consat och Telia för att släppa loss potentialen som 5G för med sig.

En av hörnstenarna i ElectriCity-samarbetet har sedan 2015 varit demoarenan linje 55, där ny teknik testats löpande sedan start, med målet att erbjuda ett bättre och mer kundanpassat resande. Testerna på den helelektriska bussen har visat vägen på många sätt, inte minst genom att Volvo idag producerar och säljer elbussar i stor skala och att Västtrafik för Göteborgsområdet 2019 gjorde en av de största upphandlingarna av elbussar i Europa.

Ett spännande projekt kopplat till ElectriCity berör IT för kollektivtrafiken, där man genom projektet ITxPT (IT for Public Transport) testar nya lösningar för att de olika IT-system som används ombord ska kunna kommunicera bättre med varandra. Sedan 2018 pågår tester ombord på elbussarna på linje EL16 och ett ITxPT-labb har nu etablerats på Lindholmen Science Park.

Kopplat till detta arbete kommer man nu att använda sig av 5G, som möjliggör en mycket högre precision gällande bussarnas positionering. Det kan exempelvis förbättra användandet av så kallade geostaket som bland annat används för att styra bussarnas hastighet inom ett visst område. 

Den snabbare realtidsdatan kan också användas för att ge uppdaterad information om vilka så kallade last mile-lösningar som finns i närheten av kollektivtrafiken, som e-scootrar och hyrcyklar. 5G-teknik är även en viktig del när vi i framtiden kommer ha självkörande fordon. Hög hastighet i kommunikationen är ett måste för att tekniken ska fungera på ett säkert sätt.

– Med introduktionen av 5G lägger vi till en central pusselbit för att utveckla morgondagens smarta och hållbara kollektivtrafik. Säker och kraftfull realtidskommunikation tillsammans med elektrifiering och automation öppnar möjligheter för nya tjänster. Vi är lyckligt lottade att kunna testa innovativa koncept ”på riktigt” inom ramen för ElectriCity, säger Jonas Wilhelmsson, Head of Innovation & Sustainability på Ericsson.