Hoppa till huvudinnehåll

Nya funktioner testas på Innovationsbussarna

torsdag, september 8, 2022

Tester av nya funktioner och tjänster är i full gång på ElectriCity-samarbetets innovationsbuss. I nuläget testas bland annat hur resenärerna upplever ett extra dörrpar för på- och avstigning och flexibla ytor där det både går att stå och sitta.

ElectriCitys testbädd för busstrafik huserar just nu två bussar som det utförs tester på. Detta drivs delvis genom Västtrafiks initiativ Prototyp Citybuss som syftar till att göra framtidens bussresor ännu bättre för resenärerna.

De tester som initierats har sin bas i en undersökning Västtrafik genomfört där resenärer fick lista de aspekter de anser är viktigast för att deras upplevelse av bussresan ska bli så bra som möjligt. De tre aspekter som hamnade i topp var: eget utrymme, smidig körning och bra möjligheter att röra sig på bussen. Med detta som bas togs de nya funktionerna fram.

Initiativet Citybuss är ett av trafikkoncepten i Målbild Koll2035, som presenterar en plan för framtidens kollektivtrafik i Göteborgsområdet. I det dokumentet slås det fast att citybussar ska gå direkt in till city längs tunga stråk som inte har spårväg. Genom garanterad framkomlighet, ofta på egna körbanor, är det tänkt att citybusslinjerna ska bidra till att nå ett mål där det ska vara möjligt att ha 15 minuters restid till city.

Testerna kommer att fortsätta och bli fler på ElectriCitys testbädd och vi öppnar nu för att väga in era förslag på hur kollektivtrafiken ska bli så attraktiv, effektiv och behaglig som möjligt.

Är du resenär eller på något vis arbetar med kollektivtrafik och har idéer du anser att vi borde testa? Mejla innovation@vasttrafik.se

För ytterligare information, kontakta: marketta.jurmu@vasttrafik.se eller ulrika.colpier@lindholmen.se