Hoppa till huvudinnehåll

Nu introduceras fler elbussar i Göteborg

onsdag, oktober 2, 2019

Västtrafik tar nya steg i omställningen till en helt elektrisk stadstrafik då de lanserar de första av totalt 30 nya elbussar i Göteborg. De nya bussarna kommer att trafikera linje 60. Dessutom kommer det nästa år ytterligare ca 160 bussar till staden och inom tio år är målet att all stadstrafik i Västsverige ska vara elektrisk.

Utvecklingen mot en elektrifierad busstrafik i staden har skett i flera steg. De första så kallade mildhybridbussarna började rulla på Göteborgs gator redan 2012. Bussarna som laddades vid inbromsning fick el nog för att köra en kort sträcka elektriskt när de lämnade hållplatsen. Nästa steg var det så kallade Hyper Bus-projektet med plug-in-hybridbussar som laddades vid ändhållplatserna och därmed kunde köra längre på el än tidigare.

I juni 2013 skrev Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Volvo med flera parter en avsiktsförklaring om att etablera en helelektrisk busslinje genom Göteborg till sommaren 2015. Etableringen skedde inom ElectriCity som skapade demoarenan att köra på. Resultatet blev linje 55 som sedan följdes upp med ytterligare elbussar på linje 16 till sommaren 2018.

Erfarenheterna av testerna inom ElectriCity har varit goda. Driftsäkerheten har varit hög och både resenärer och förare har varit nöjda med bussarna, man uppskattar att de är tysta och inte släpper ut några avgaser. Resultaten har underlättat för nya upphandlingar, vilket de kommande lanseringarna av nya elbussar är ett bevis för.

–ElectriCity-samarbetet har lagt grunden för den storskaliga elektrifiering som Västtrafik nu genomför tillsammans med Göteborg stad. Totalt kommer vi att ha 230 elbussar i trafik under nästa år vilket gör att Göteborg och Västsverige tar en tydlig ledarroll i utvecklingen, säger Roger Vahnberg, vice vd på Västtrafik.

Malin Andersson, avdelningschef på Trafikkontoret, lyfter också fram samarbetet inom ElectriCity som en nyckel till framgång.

–Inom ElectriCity har vi kunnat testa olika tekniklösningar, genomfört luft- och bullermätningar och fått mycket god respons från resenärer, förare och boende. Detta har möjliggjort den snabba och omfattande omställning till tysta och utsläppsfria elbussar som nu sker i Göteborg.