Hoppa till huvudinnehåll

Linje 55 och EL16 går i mål – ElectriCity lever vidare

fredag, december 11, 2020

Linje 55 och EL16 går i december i mål. Efter fem år är de två testlinjerna för elektrifierad busstrafik redo att lämna över stafettpinnen till elbussar i reguljär trafik.

Tack vare de lärdomar som dragits på denna testarena rullar den 13 december 150 nya elbussar från Volvo ut på 34 linjer i Göteborgsområdet. Samtidigt siktar ElectriCity-samarbetet in sig på nya områden där elektrifiering kan bidra till en bättre stadsmiljö.

2013 togs det första steget för att i samverkan börja testa nödvändig teknik för att elektrifiera busstrafiken i Göteborgsområdet. För att samla de viktigaste parterna skapades ElectriCity som en samverkansplattform. I juni 2015 rullade de första elbussarna ut på linje 55 och ett par år senare kompletterades den så kallade demoarenan med eldrivna ledbussar på den tungt trafikerade linje 16.

Sedan starten av samarbetet har flera parter tillkommit och en mängd tester har gjorts för att få på plats den teknik som behövs för att skala upp elektrifierad stadsbusstrafik. Men även nya teknik kopplad till de fördelar som de tystare, utsläppsfria och uppkopplade elbussarna innebär har testats, som en ny, smidigare styrning och lösningar för bland annat luftmätning och geostaket.

Några av de viktigaste resultaten från linjerna är:

 • Lärdomar som gett god grund till en av Europas största upphandlingar och lanseringar av elbussar i Göteborgsområdet, som nu kommer att ha den största flottan av sådana fordon i Norden
 • Lyckade tester av nya helelektriska högkapacitetsbussar på linje 16. 
 • Snabbladdstationer med hög effekt till linjer med hög trafikbelastning, som fungerat vid uppskalning
 • Nya testhållplatser anpassade till den tystare och renare eldriften, både inomhus och utomhus. 
 • Nöjdare resenärer – 98 procent av resenärerna på linje 55 är nöjda
 • Nöjdare förare, dels tack vare den tystare arbetsmiljön med mindre vibrationer, dels tack vare tester av Volvos egenutvecklade styrsystem  som minskat smärtrelaterade besvär
 • Fungerande så kallade geostaket för linje 55 och linje EL16 där såväl drivlina som hastighet och säkerhetsfunktioner relaterade till vägarbeten och cyklister har testats med framgång
 • En digital plattform där tidiga idéer till tjänster och produkter för kollektivtrafiken har tagits fram. 
 • En fungerande samarbetsmodell som nu appliceras på kommande arbeten vid byggarbetsplatser och marint

Bussarna har totalt rullat 1,4 miljoner kilometer och enbart linje 55 har transporterat en miljon resenärer om året och kört totalt 123 000 turer, vilket gett gedigen data för samarbetets parter.

Ett prisbelönt samarbete

Arbetet med demoarenan har rönt stort intresse både i Sverige och internationellt. ElectriCity och linje 55 har haft fler än 10 000 besökare och har mottagit fyra priser:

 • UITP Awards 2017
 • Euro-China Green & Smart City Award, CINEV 2016
 • CIVITAS Awards 2016
 • European Solar Prize in 2015 

Nya möjligheter

Fördelarna som en elektrifierad busstrafik för med sig för städerna är många. En eldriven ledbuss minskar utsläpp av koldioxid med cirka 100 ton per buss och år, minskar energiförbrukningen med 80 procent jämfört med dieselbussar, bidrar till en renare luft och mindre buller. Sammantaget hjälper det städer och regioner att uppnå klimatmål och öppnar dörren för en ny stadsplanering där de tystare, renare och säkrare bussarna inte behöver lika mycket plats.

Inom ElectriCity-samarbetet tittar parterna nu bland annat på hur man kan elektrifiera byggarbetsplatser i stadsmiljö, med utmaningar rörande bland annat energiförsörjning och möjligheter att kraftigt minska buller och utsläpp och på så vis förbättra för både byggarbetare och närboende. Vi fokuserar även på älvtrafiken i Göteborg där ElectriCity-samarbetet ser fler spännande lösningar för elektrifierade och uppkopplade lösningar. Men även fler tester på elbussar kommer att utföras inom samarbetets ramar.

Baserat på lärdomarna från testerna med de två elbusslinjerna fortsätter vi nu framåt med att hitta fler lösningar för ett mer hållbart Göteborg.