Hoppa till huvudinnehåll

Linje 55 går i mål – med massiv introduktion av elbussar som resultat

tisdag, juni 30, 2020

I december introducerar Västtrafik omkring 160 nya elbussar för Göteborg, Mölndal och Partille. Totalt kommer då omkring 200 elbussar trafikera Göteborgsområdet. En viktig del i att bana väg för denna stora introduktion av elbussar har varit ElectriCitys demoarena linje 55, som därmed går i mål.

Linje 55 introducerades 2015, för att parter inom ElectriCity skulle kunna lära sig mer om fullskalig eldrift av bussar i kollektivtrafik. Linjen, vars trafikering legat ovanpå ordinarie kollektivtrafik och alltså har saknat eget trafikuppdrag, har använts för en rad olika tester, med lyckade resultat. Bland annat har snabbladdning, IT-lösningar och mätningar av luftkvalitet gjorts längs linjen.

Resenärer, förare och aktörer ansvariga för drift har alla positiva upplevelser av bussarna och den tystare, mjukare eldriften. Då dagens trafikering fungerar problemfritt har demoarenan fullgjort sitt syfte och elektrifierade elbussar blir nu vardag i göteborgsområdets kollektivtrafik.

Upphandlingen av elbussar är bland de största i Europa och visar på stadens och regionens höga ambitioner med hållbarhetsarbetet och med att förbättra stadsmiljön. De nya bussarna kommer att innebära lägre utsläpp av både partiklar och avgaser samt minska bullernivåerna.

ElectriCity fortsätter arbetet med att utveckla och testa lösningar för morgondagens elektrifierade transporter. Vi undersöker möjligheterna att starta nya demoarenor. Mer information om det kommer vi att återkomma om.

Linje 55 kommer att fortsätta gå till och med i december. Efter det hänvisas resenärer som behöver ta sig mellan Lindholmen och Chalmers till linje 16.