Hoppa till huvudinnehåll

Bra resultat från RIVSILONS piloter för IT för kollektivtrafik

fredag, oktober 16, 2020

Sedan 2018 har projektet RIVSILON drivits inom ElectriCity-samarbetet. Med hjälp av ITxPT-specifikationer har man där utfört en rad piloter där bland annat olika plug and play-lösningar för kollektivtrafikens olika informations- och kommunikationssystem testats. Efter lyckade resultat har nya tjänster tagits fram och här kan du ta del av ITxPT:s case study från projektet.

Målet för RIVSILON har varit att accelerera introduktionen av en harmoniserad IT-arkitektur, baserad på ITxPT:s specifikationer. Detta har gjorts genom att utföra en rad tester - först  i labbmiljö på Lindholmen Science Park och sedan på linje 16 i Göteborg.

Projektet har dels utvecklat och demonstrerat nya digitala tjänster och lösningar, dels testat plug’n’play-funktionalitet, det vill säga att få olika leverantörers utrustning att fungera i samma miljö ombord på bussar. Kopplat till detta har även nya lärdomar dragits kring förfarandet av upphandlingar av IT-system; då denna process och affärsrelationerna mellan företag förändras när en gemensam standard används.

RIVSILON startades av Volvo Bussar och Västtrafik, tillsammans med Lindholmen Science Park. Utöver dessa parter har Actia, Consat, Ericsson, Triona (Fleetech), Hogia, Icomera, Keolis, Luminator Technology Group (före detta Mobitec), Pilotfish Networks, RISE Research Institutes of Sweden och Transdev deltagit, i samarbete med ElectriCity och ITxPT.

Läs ITxPT:s case study här

Contact
Gunnar Ohlin, Lindholmen Science Park
gunnar.ohlin@lindholmen.se

Rodrigue Alfahel, Lindholmen Science Park
rodrigue.alfahel@lindholmen.se