Hoppa till huvudinnehåll

Bättre trafikmiljöer med geofencing

fredag, december 17, 2021

Göteborg ligger i täten när det gäller att testa geofencing i trafiken. Tekniken gör det möjligt att på digital väg reglerera uppkopplade fordons hastighet, utsläpp och tillträde i särskilda zoner och har testats inom ramarna för ElectriCity.

Geofencing öppnar nya möjligheter att öka trafiksäkerheten, minska utsläppen, få ner bullernivåerna och skapa bättre trafikflöden. Därtill ökar komforten för både passagerare och förare.

Filmen nedan visar hur Trafikkontoret, Göteborgs Stad och Volvo Bussar samarbetar i projektet Digitaliserade infrastrukturzoner. Trafikkontoret har utvecklat en ny digital plattform som gör att de snabbt kan skapa geofencingzoner som direkt kan laddas ner i bussarna. Föraren får information om de nya zonerna och bussen anpassas efter de nya reglerna för zonen.

I projektet är fokus på att testa låghastighetszoner i områden med många oskyddade trafikanter, som shoppinggator, korsningar och skolor.

Se filmen här