Hoppa till huvudinnehåll

Så kan elektrifieringen av byggarbetsplatser kunna ske – lärdomar från Electric Worksite och ELECTRA

-
The Yard, Lindholmen, Valdemar Noréns gata 12, Göteborg

Välkommen att 19 september få ta del av resultat från projektet Electric Worksite, som undersökt hur elektriska arbetsmaskiner kan fungera på byggarbetsplatser, vilka parametrar som måste adresseras och vilken potential aktörer inom branschen ser. Vi kommer även att syna hur transporterna till dessa byggarbetsplatser kan elektrifieras och blicka framåt, mot en mer elektrifierad byggsektor.

Arrangeras av: 
ElectriCity/Electric Worksite
En elektrisk hjullastare från Volvo under anläggningsarbete i Färjenäsparken i Göteborg. Foto: Lindholmen Science Park.

Inom Electric Worksite har flera olika parter testat elektriska arbetsmaskiner på byggarbetsplatser i Göteborg. Så fungerar maskinerna i verkliga arbetsflöden, går det att ladda dem utan att göra avkall på produktionen, är de verkligen så rena och går ekonomin ihop? Detta får vi veta mer om den 19 september när projektet har slutkonferens på The Yard i Göteborg. Då kommer vi bland annat att få ta del av:

  • Erfarenheter från elektriska arbetsmaskiner i olika bygg- och anläggningsprojekt i urbana miljör
  • Hur energiförsörjning, planering och genomförande av elektrifierade byggarbetsplatser kan fungera
  • Vilken effekt på arbetsmiljö, omgivning och hållbarhet de elektrifierade maskinerna har
  • Upphandlingens betydelse för hur vi kan skala upp antalet elektrifierade arbetsmaskiner

Dessutom så kommer vi att få ta del av resultat från projektet ELECTRA, som utforskat hur en elektrifiering av transporterna till och från byggarbetsplatser kan se ut och hur ett eventuellt behov av delad laddinfrastruktur kan lösas.

Deltar gör flera projektpartners från projekten och utöver presentationer så kommer det även att bli panelsamtal, möjligheter för deltagarna att ställa sina frågor och nätverkande.

Mer information från agendan publiceras närmre inpå eventet.

Välkommen!