Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Studenter kläckte idéer för hållbara transportlösningar

Den 23-24 november hölls ett Ideathon kring framtidens transporttjänster i Ericssons garage på Lindholmen Science Park i Göteborg.​ Bland annat användes data från ElectriCity när Chalmersstudenter som läser Hållbar utveckling och etik inom datateknik fick riktiga projekt att jobba med.

Bland Chalmersstudenterna från kursen Hållbar utveckling och etik inom datateknik, var det laget 'MOVED' som kammade hem första pris och går därmed vidare till Global Transport Hackathon i Stockholm nästa år. Där kommer de att tävla mot ideathonvinnare från andra städer under Global Public Transport Summit som arrangeras av UITP - en global branschorganisation för kollektivtrafik.

moved_ideathon_ec.png

– Grundtanken är att ge studenterna riktiga fall och projekt att jobba med, som bland annat Västtrafik, ElectriCity, Ericsson, och projektet S3 står inför. De ska koppla till hållbar utveckling så att studenterna bättre förstår vilken relevans de har, och lära sig interagera med olika aktörer och ta hänsyn till kravspecifikationer från olika intressenter. Sen ska de också reflektera över hållbarhetsaspekterna av det de utvecklar, säger Frances Sprei, docent, vid Rymd-, geo- och miljövetenskap, och lärare på kursen.
 
Under dagarna tog sig studenterna an flera utmaningar kring hållbart resande.  Det handlar om allt från att skapa goda förutsättningar för fler invånare att ta sig till jobbet, fritidsaktiviteter, till att få bättre miljö med lägre bullernivåer och renare luft. 

Bland frågor som lyftes kan nämnas...

  • Hur kan fler resa tillsammans? 
  • Hur planerar vi staden för gemensamt resande så att fler väljer det som ett alternativ? 
  • Var gör vi av alla bilar under den tid de inte används? 
  • Kan vi samla in data från transporttjänster för att analysera staden på nya sätt? 

– Via UITP hålls liknande event i andra städer i världen. På så sätt kan vi knyta ihop globala utmaningar med lokala frågor så att de blir mer konkreta och möjliga att agera på, säger Håkan Burden från RISE som också undervisar Chalmersstudenterna.

Läs mer om det vinnande laget

 Läs mer om tävlingen

 
FAKTA:
Ideathon, 23-24 november, är ett samarbete mellan en rad organisationer som Chalmers, RISE, Ericsson, Västtrafik, Parkeringsbolaget, internationella organisationen för kollektivtrafik UITP med stöd av EU för att hitta nya lösningar på en rad utmaningar kring hållbart resande.