Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ombyggnad på Lindholmen inför ny elbusslinje

Nu börjar byggnationen för den nya elbusslinjen som kommer att gå mellan Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park. Vid Teknikgatan byggs en inomhushållplats och därifrån en körbana bort mot Kuggen och Lindholmen Science Parks huvudbyggnad där det även byggs en hållplats.

Bussar som glider fram ljudlöst och utan utsläpp, som hämtar upp passagerare inomhus och drivs av förnyelsebar el – det blir verklighet i den ultramoderna busslinje som kommer att börja gå mellan Lindholmen och Johanneberg med start i mitten av 2015. Bakom initiativet, som kallas ElectriCity, står Volvokoncernen i samarbete med Energimyndigheten, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad, Göteborg Energi, Västtrafik, Chalmers, Lindholmen Science Park och Johanneberg Science Park.

Arbetet har påbörjats med att förbereda körvägen vid Lindholmen Science Park där man planerar två nya hållplatser. Körvägen kommer att markeras med tydligt och bussarna kommer att vara automatiskt hastighetsbegränsade för att trygga säker körning i miljön.

Tidplan för ombyggnad:

  • Vecka 43 kommer Park och natur sätta upp byggstaket kring arbetsplatsen avseende för markarbeten för körbana och hållplats ”Lindholmsplatsen”.
  • Vecka 44 påbörjas markarbeten som kommer pågå fram till slutet av december.
  • Vecka 45 börjar Skanska hägna in byggarbetsplatsen kringTeknikgatan vid Café́ Norra Älvstranden, därefter kommer schaktarbeten att starta och arbeten med grundplattan pågår fram till jul.
  • Under v 47 (f.o.m tisdag) kommer rivningsarbeten (bilning och borrning) pågå som kommer  medföra en del störande oljud. 
  • Under v47 påbörjas arbetet med att ta ner muren längs med garageinfarten. Under tiden 
    arbeten pågår kommer avstängning för ut- och intransport att sättas upp. 
  • Efter nyår monteras stommen och arbetet med inomhushållplatsen som skall vara klart till sista mars.
  • I mitten av april 2015 kommer bussar börja provköra körbanan.
  • Den nya elbusslinjen planeras att trafikera de nya hållplatserna på Lindholmen i juni/juli 2015.

För mer information om byggnationen kontakta Chalmers Fastigheter
Gert Lidén & Sofia Eriksson, 0705-293296 eller gl@wba.se

Mer information och kontakt till ElectriCity-projektet