Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nya samverkansformer testas i ElectriCity

I komplexa sammanhang med många aktörer där samskapande (co-creation) är en nyckelfaktor för framgång behövs nya former för ledning och organisering. Nu startar ett nytt samarbetsprojekt som syftar till att vidareutveckla kollaborativ innovation som en väg till ökad innovationsförmåga.

– Vårt projekt fokuserar på två frågor: vad kollaborativ innovationsförmåga är och hur ledning och organisering av den kan utvecklas. Med ett aktionsforskningsupplägg kommer vi forskare vara ute mycket på fältet och närvara vid ordinarie arbetsgrupps-, koordineringsgrupps- och styrgruppsmöten och intervjua aktörer som deltar och utifrån våra observationer och analyser kontinuerligt samtala med de koordinerande ledningsgrupperna, säger Susanne Ollila, professor på Chalmers.

Läs mer här

Till sidan om samarbetsparners