Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Ny rapport visar att tystare bussar kan ge positiva hälsoeffekter

För att ta reda på hur mycket tystare elbussar är i stadsmiljön jämfört med dagens diesel-, gas- och hybridbussar och vilken effekt detta kan ha på hälsa och välbefinnande, har Trafikkontoret vid Göteborgs Stad, i samarbete med Miljöförvaltningen, låtit SP genomföra en studie.

Resultatet publiceras nu i rapporten ”Nyttoberäkningar av minskat buller från elbusstrafik i Göteborg”. 

– Vi vet att människor upplever sig mycket störda av lågfrekvent buller men trots detta finns det inga väletablerade modeller som tar hänsyn till det lågfrekventa bullret och det finns idag få studier som visar hälsoeffekterna av det. Men våra mätningar av de olika busstyperna visar dels att det finns skillnader mellan de olika busstyperna och dels att dieselbussar orsakar mycket mer ljud än de andra busstyperna. En analys av ljudet genom en frekvensanalys visar också att ljudet som dieselbussarna genererar innehåller mycket mer lågfrekvent ljud än elbussar, säger Krister Larsson, Seniorforskare på RISE, Research Institutes of Sweden (som SP numera ingår i).

Studien visar också bland annat att beräkningar vid bussarnas start och stopp, till exempel vid hållplatser och rödljus, ger stora nyttor med elbussar. Dock synliggörs dessa nyttor vanligtvis inte i dagens bullerberäkningsmodeller och modeller för samhällsekonomi, vilka ligger till grund för åtgärdsbeslut och planering.

Ladda ner rapporten här

Läs pressmeddelande från Trafikkontoret, Göterborgs Stad här