Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

ElectriCity visar vägen i Europa

När trafiken med elbussarna på linje 55 startade sommaren 2015 fick ElectriCity-samarbetet stor uppmärksamhet inte bara i Sverige utan också utomlands. Idag, nio månader senare, betraktas Göteborg som en föregångare i utvecklingen av kollektivtrafiken inom EU, och flera europeiska städer följer noggrant hur ElectriCity utvecklas.
Sebastian Marx, vd för Göteborgs Stads EU-kontor i Bryssel

– Inom EU finns ett jättestort intresse för vad som händer i Göteborg. Buller, luftkvalitet, energi och klimat är trafikrelaterade frågor som alla städer kämpar med och som också avspeglas starkt i EU:s regelverk. Av de lösningar som diskuteras står elektrifiering högst upp på agendan. ElectriCity ligger alltså helt i linje med både EU:s övergripande politiska mål och städernas ambitioner att utvecklas för framtiden, berättar Sebastian Marx, vd för Göteborgs Stads EU-kontor i Bryssel.

Många är nyfikna på den teknik som används inom ElectriCity, men det som framför allt imponerar är processen som sådan.

– Att så många olika aktörer från näringslivet, staden och akademin lyckats hitta en fungerande samarbetsform och på kort tid tagit en tidigare oprövad idé till en fullt fungerande linje med elbussar i skarp trafik är väldigt inspirerande. Det visar vad som är möjligt att åstadkomma med gemensamma krafter och har fått flera städer att vilja pröva något liknande.

Sedan trafikstarten har bland annat Bryssels minister för mobilitet, flera representanter från EU-kommissionen och 16 borgmästare från lika många skandinaviska städer besökt Göteborg för att på plats fördjupa sig i ElectriCity-samarbetet och se hur elbusslinjen fungerar i verkligheten. Inte minst har bussarnas låga ljudnivå, inomhushållplatsen vid Teknikgatan och den tysta hållplatsen vid Sven Hultins plats genererat många aha-upplevelser.

Parallellt har Sebastian Marx och hans kolleger arbetat för att sprida budskapet om ElectriCity på både egna seminarier och inom ramen för EU-projekt som vill stimulera nya idéer för utvecklingen av morgondagens smarta städer.

– Vi vill visa att Göteborg är en innovativ, intressant partner för andra städer som vill satsa på en elektrifierad kollektivtrafik och som inser vilka vägar det öppnar för stadsutveckling. Här finns ett starkt automotivekluster, ledande forskning inom mobilitet och en förmåga att genom samarbete omsätta vision till praktisk handling. Det är en fantastisk styrka som vi nu manifesterar genom ElectriCity.