Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

ElectriCity testarena för luftkvalitetsmätningar

Hur kan man mäta luftkvaliteten i Göteborg på ett smartare och mer kostnadseffektivt sätt? Den frågan ska en grupp Chalmersstudenter studera i samarbete med ElectriCity. En elektrifierad buss på linje 55 kommer att fungera som mobil mätstation samtidigt som den kör i vanlig linjetrafik.
Bild: Jari Tammisto

Studenterna läser datateknik på Chalmers och idén kom till under ett ideathon som arrangerades av bland andra Ericsson, Chalmers, RISE och Västtrafik. Utmaningen i tävlingen var att komma fram med innovativa lösningar kopplat till hållbar utveckling och kollektivtrafik. 

- Vi insåg hur viktigt det är att bekämpa det globala problemet med dålig luftkvalitet och att bra data är helt nödvändigt för att kunna sätta in rätt insatser, säger Henrik Hagfeldt, en av studenterna i projektet. 

Ett problem för den som vill mäta luftkvalitet idag är att det är dyrt att installera utrustningen och att datainsamlingen ofta sker punktvis. Med Chalmersstudenternas lösning hoppas de få ner kostnaderna och samtidigt få mer relevant data.

- Vi vill lösa problemet genom att använda oss av flera små och relativt billiga sensorer som kopplas samman. Genom att använda en sensor på en rörlig buss får vi dessutom en bättre helhetsbild och kommer närmare miljöer där människor vistas, säger Henrik Hagfeldt.

Mätningarna startar i början av april och kommer att pågå under hela månaden. Studenterna nyttjar teknik som Ericsson utvecklat på elbussarna på linje 55. Mätstationer kommer även finnas på inomhushållplatsen vid Teknikgatan och på Götaplatsen utmed linje 55. Även Göteborgs Stads befintliga mätstation vid Nordstan kommer att ingå i testet. Uppgifter om partikelhalt, luftfuktighet och temperatur ingår i mätningarna.

- Vår målsättning är att vi ska kunna visualisera och följa luftkvalitetsmätningarna i realtid och att historiska data ska sparas och göras tillgänglig för analys, avslutar Henrik Hagfeldt.

I sommar åker Chalmersstudenterna till Stockholm för att berätta om sitt vinnande bidrag. I finalen tävlar de mot ideathonvinnare från andra städer under UITP Global Public Transport Summit. UITP är en världsomspännande branschorganisation för all kollektivtrafik. Deltagande studenter från Chalmers är Åke Axeland, Magnus Carlsson, Simon Duchén, Henrik Hagfeldt, Lina Lagerquist och Sofija Zdjelar.