Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

ElectriCity lyfts fram av Svenska institutet

ElectriCity och Linje 55 är ett av åtta svenska initiativ för en hållbar stadsutveckling som lyfts fram i ett nytt internationellt kommunikations- och utställningsmaterial från Svenska Institutet.

Läs mer om The Smart City – Meeting the Urban Challenge och hur materialet kan användas här.
Svenska institutet är en myndighet som arbetar för att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige.