Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

ElectriCity lyfts fram av Svenska institutet

ElectriCity och Linje 55 är ett av åtta svenska initiativ för en hållbar stadsutveckling som lyfts fram i ett nytt internationellt kommunikations- och utställningsmaterial från Svenska Institutet.

Läs mer om The Smart City – Meeting the Urban Challenge och hur materialet kan användas här.
Svenska institutet är en myndighet som arbetar för att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige.