Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Andra pris till ElectriCity i CIVITAS Awards

När CIVITAS Awards delades ut för fjortonde året i rad gick andra pris i kategorin transformation till samarbetet ElectriCity. Trafikkontoret var på plats och tog emot priset vid CIVITAS Forum i Gdynia i Polen.
Alexander Sjöberg, projektledare på trafikkontoret, Magda Kopczynska, Director of Innovative and Sustainable Mobility, European Commission och Steen Møller, Deputy Mayor Odense, Denmark och medlem i CIVITAS Political advisory committee.

– Genom att Trafikkontoret är medlem i CIVITAS-nätverket får vi insikt om andra städers utmaningar och lösningar. Samtidigt visar vi upp allt positivt som utvecklas i Göteborg vilket ofta väcker stort internationellt intresse, säger Malin Andersson, avdelningschef på trafikkontoret.

CIVITAS delar ut pris för bästa och smartaste initiativ inom hållbar kollektivtrafik i europeiska städer i kategorierna: teknisk innovation, allmänhetens deltagande, årets stad och den nya kategorin för i år – transformation.

ElectriCity tilldelades andra pris med juryns motivering:
”Göteborgs Stad har tagit ett stort steg framåt med ElectriCity, ett samarbete som sammanför näringsliv, akademi och samhälle i utvecklandet av nästa generations hållbara kollektivtrafik. Lösningen har flera positiva effekter exempelvis minskning av luftföroreningar och buller, som medför positiva effekter på sociala aspekter och stadsplanering.”

CIVITAS är ett internationellt nätverk som startades 2002. Nätverket består av europeiska städer och beslutsfattare och arbetar för att skapa rena och energieffektiva transportsystem i utvecklingen av hållbara städer.

ElectriCity skapar nya möjligheter i staden

ElectriCity är ett samarbete där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans utvecklar och testar nya lösningar för morgondagens hållbara kollektivtrafik. Elbussen på linje 55 är ett resultat av samarbetet. De tysta och emissionsfria bussarna som testas skapar nya möjligheter för hur staden kan byggas. Bussarna kan köra närmare byggnader då de inte genererar samma buller som vanliga bussar. Det gör det möjligt för kollektivtrafiken att i framtiden komma närmare göteborgarna, till exempel genom att turtätheten kan utökas och förlängas till senare på kvällen.

Att bygga framtidens Göteborg, med hållbar mobilitet och goda livsmiljöer, kräver innovativa lösningar och starka samarbeten. ElectriCity är ett gott exempel på vad vi gemensamt kan åstadkomma, vilket vi är mycket stolta över. Jag ser fram emot en fortsatt spännande utveckling, säger Stefan Eglinger.

 

För mer information, kontakta:

Malin Andersson, avdelningschef, utveckling och internationellt, trafikkontoret i Göteborgs Stad: 031-368 25 28 eller 0703-237 937