Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen travel info

Frågor och svar

Om den nya busslinjen – linje 55

Vilka hållplatser ligger längs linjen?

Linje 55 går mellan Chalmers och Lindholmen via Avenyn, Brunnsparken och Götaälvbron. Alla hållplatser längs linjen hittar du på www.vasttrafik.se

Hur ser tidtabellen ut?

Tidtabellen finns på Västtrafiks hemsida www.vasttrafik.se

När startade trafiken?

Trafiken på linje 55 startade den 15 juni 2015.

Fungerar allt som på en ”vanlig” linje?

Ja, linje 55 är en ordinarie busslinje i Västtrafiks system. Samma biljetter gäller, inklusive Chalmerskortet.

Vem ansvarar för trafiken?

Västtrafik ansvarar för busslinjen, som körs av Keolis.

Vad är det för bussar som trafikerar linjen?

Linje 55 trafikeras av tre helt eldrivna, tysta och avgasfria Volvo-bussar samt ett antal laddhybrider som går på el till 70 %.

Var ligger inomhushållplatsen?

En av de nya hållplatserna längs linje 55 är placerad inomhus. Den ligger på Teknikgatan vid Lindholmen.

Varför just eldrift?

Eldrivna bussar är betydligt tystare än vanliga, dieseldrivna bussar och ger inga utsläpp av partiklar eller kväveoxider. De är också betydligt energieffektivare. Bussarna i Göteborg drivs dessutom med el från förnyelsebara källor, vilket innebär att klimatpåverkan minimeras.

Om demoarenan

Vad menas med demonstrationsarena?

ElectriCity är ett samarbete där nya lösningar för ett hållbart resande testas och demonstreras.

Vad är det för lösningar som testas?

I samarbetet testas bland annat teknik för eldrivna fordon, kommunikation, hållplatser, energisystem och säkerhet samt affärsmodeller för hållbar mobilitet i staden.

Kan fler vara med i samarbetet?

Ja, företag och forskningsinstitut som arbetar med innovation som kan bidra till ett attraktivt och hållbart resande kan vara med och söka finansiering genom ElectriCity.

Hur gör man om man vill vara med?

Kontakta Koordineringen: Maria Losman: maria.losman@ecoplan.se eller Lotta Göthe: lotta.gothe@ecoplan.se