Hoppa till huvudinnehåll
conference lunch move company map contacts lindholmen lindholmen 2 travel info

logo

Nu elektrifierar vi Sveriges lastbilstransporter

18 november 2020 09:00 till 12:00
Online
Välkommen att delta i ett webbinarium den 18 november för att ta del av den senaste utvecklingen inom elektrifierade lastbilstransporter! Tillsammans med industri, akademi och myndigheter startar vi nu omställningen till eldrift och diskuterar vilka steg vi behöver ta härnäst.
Aerial picture of trucks at a truck stop. Photo: Marcin Jozwiak, Pexels.

En omställning för att elektrifiera lastbilsflottan har påbörjats. Nationella mål och EU-krav rörande utsläpp för lätta och tunga fordon samt sjunkande batteripriser påskyndar uvecklingen. Nyligen annonserade även Sveriges regering en satsning på drygt en miljard kronor för att bland annat ge stöd till regionala elektrifieringspiloter med laddinfrastruktur för tunga fordon under åren 2021 samt 2022.

Under webbinariet kommer vi att dela kunskap och erfarenheter kring elektrifierade lastbilstransporter. Ni kommer att få lyssna till konkreta exempel och erfarenheter från bland annat åkerier, fordonstillverkare, laddoperatörer och elnätsbolag. Därutöver deltar även akademi och myndigheter.

Syftet med mötet är att vi nu med er vill påbörja omställningen till en ökad andel elektriska lastbilar som kan användas både i städer och för regionala transporter. Vi vill därför följa upp webbinariet med ett antal workshoppar med intresserade aktörer som i samverkan vill skapa regionala systemdemonstratorer med elektrifierade tunga fordon och infrastruktur för stationär laddning.

Konferensen genomförs inom projektet Skandinavisk laddinfrastruktur för ellastbilar. I projektet samarbetar ett flertal regioner från Sverige, Norge och Danmark kring hur vi kan skapa bra förutsättningar för en snabb utrullning av elektrifierade lastbilar genom att kraftsamla i regionerna för uppbyggnad av en bärande stationär publik och icke-publik laddinfrastruktur och därigenom bidra till att nå lokala, regionala, nationella och globala miljömål.

Agenda

Moderator: Karin Klingenstierna

09:00 Inledning
Hur stödjer den regionala politiken omställningen?

 • Region Skåne, Anna Jähnke, ordf Regionutvecklingsnämnden
 • Region Halland, Helene Andersson, ordf Regionstyrelsen Tillväxtutskott
 • Västra Götalandsregionen, Magnus Berntsson, ordf Miljönämnden

Vad vi vill uppnå med projektet Skandinavisk laddinfrastruktur för ellastbilar?

 • Region Skåne, Britt Carlsson-Green
 • Region Halland, Jonas Nielsen

09:20 Vad görs på EU- samt nationell nivå för att stödja utvecklingen?

 • Volvo, Anders Berger
 • omEV, Magnus Karlström

09:40 När kan du börja köra med ellastbil?

 • Einride, Tobias Willner
 • Scania, Jessica Björkqvist
 • Volvo, Ebba Bergbom Wallin
 • ASKO, TBD
 • Renova samt Göteborgs stad, Peter Årnes

10:40 Är det kostnadseffektivt att köra ellastbil?

 • Chalmers, Anders Grauers

11:15 Räcker nätkapaciteten och hur laddar vi?

 • E.ON, Peter Andersson
 • WSP, Claes af Burén
 • Garo, TBD

Varmt välkommen!

Anmäl dig här

Arrangeras av Interreg, CLOSER, Region Halland, Västra Götalandsregionen och Region Skåne.